U bent hier: Home / Actualiteit / 16.06: Heropening gemeentelijke boomkwekerij voor groenafval

16.06: Heropening gemeentelijke boomkwekerij voor groenafval

Goed nieuws: de gemeentelijke boomkwekerij, die tijdelijk dicht was omwille van de coronamaatregelen, heropende zijn deuren op dinsdag 16 juni. Voorlopig kunnen enkel Jettenaren er terecht met hun groenafval.

Toegangsvoorwaarden

De gemeentelijke boomkwekerij is sinds dinsdag 16 juni opnieuw toegankelijk voor het storten van groenafval. Dit zijn de voorwaarden:

  • Voorlopig enkel voor Jettenaren.
  • Op dinsdag, donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u.
  • Om zich te identificeren moeten bezoekers bij elk bezoek spontaan hun groenafvalkaart presenteren, zoniet wordt hen de toegang geweigerd.
  • Een personeelslid van de dienst Beplantingen verzekert het onthaal, het toezicht, de controle van het aangeboden afval, de vermaling ervan en het beheer van het informaticaprogramma. De gebruiker aanvaardt zich te onderwerpen aan deze controle bij het aanbieden van zijn afval.
  • Het gestorte volume zal geëvalueerd worden door de aangestelde persoon en in het informaticasysteem van de gemeente ingebracht worden. Op het einde van elk trimester ontvangt de gebruiker een afrekening voor de massa van het afval dat 2 m³ overschrijdt.

Coranamaatregelen

In het kader van de strijd tegen het coronavirus zijn bepaalde veiligheidsmaatregelen van kracht. Gelieve deze te respecteren:

  • Respecteren van de afstandsregel (1,5 m)
  • Het dragen van een mondmasker voor de bezoekers is aangeraden
  • Het dragen van een mondmasker voor de werknemers is verplicht
  • Bezoekers worden verzocht hun koffer te openen om de hoeveelheid aangeboden afval te kunnen controleren
  • Bezoekers moeten hun koffer zelf leegmaken