U bent hier: Home / Actualiteit / 22 maart > 24 april - Expo ‘Brussel gevoelig voor water’

22 maart > 24 april - Expo ‘Brussel gevoelig voor water’

De tentoonstelling ‘Brussel gevoelig voor water’ toont de verwezenlijkingen in het kader van het onderzoek en de participatieve acties van de vzw Brusseau. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan een belangrijk maatschappelijk en ecologisch probleem in het Brussels Gewest: de overstromingen.

Wat zijn de oorzaken van de overstromingen? Hoe kunnen de bewoners bijdragen tot een oplossing voor deze problemen? Welke rol speelt de inrichting van het grondgebied en de privé-terreinen met het oog op het beheer van regenwater? Hoe kunnen we water een plaats geven in de stad? De projecten die op deze expo voorgesteld worden tonen dat een nauwe samenwerking tussen de onderzoekers en de bewoners tot concrete, duurzame en innoverende oplossingen kan leiden voor de overstromingsproblemen.

Een eerste stap naar een nieuwe watercultuur, met aandacht voor de plaats van het water in de stad?

Meer info: http://brusseau.be

Expo ‘Brussel gevoelig voor water
Van 22 maart tot 24 april 2020
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
Volwassenenafdeling, tijdens de openingsuren