U bent hier: Home / Actualiteit / Het woord aan de jongeren

Het woord aan de jongeren

De Europese week van de lokale democratie (EWLD) is een jaarlijks Europees evenement. Gemeenten en steden in de 47 landen van de Europese Unie organiseren tegelijkertijd publieke initiatieven en activiteiten met als doel de burgers te ontmoeten en te betrekken bij thema's van lokaal belang. Het doel is de democratische participatie op lokaal niveau te bevorderen en te versterken. Ook Jette doet mee en geeft het woord aan de jongeren.

In een tijd waarin onze samenleving diepgaande democratische veranderingen ondergaat met de opkomst van steeds meer burgerinitiatieven, staan de waarden van participatie, transparantie en toenadering tussen burgers en gekozen vertegenwoordigers meer dan ooit op de agenda en vormen ze een echte uitdaging bij de wederopbouw van onze democratische samenleving. De COVID-crisis toont de onmisbare relatie tussen burgers en lokale overheden en het belang van onderling vertrouwen. De EWLD van dit jaar staat ook in het teken van vertrouwen.

In Jette zijn de EWLD-acties gericht op kinderen en tieners. Er is een grote tentoonstelling van werken van Jetse jongeren, een debat tussen de jongeren en de burgemeester en een participatieve workshop voor tieners.

Wat weet u over kinderrechten?

Van 16 tot 20 november 2020 vindt in Het Gemeentehuis de grote tentoonstelling plaats met werken van jongeren van 6 tot 17 jaar. Het doel is om jongeren de mogelijkheid te bieden hun perceptie van de kinderrechten over te brengen. Ben je tussen 6 en 17 jaar oud, woon of studeer je in Jette en wil je deelnemen aan de tentoonstelling? Ontdek hier de kinderrechten, kies het recht dat je wil verdedigen en illustreer het. Een paar voorbeelden? Als een kind in een ander land woont dan dat van zijn of haar ouders, heeft het recht om met zijn of haar ouders op dezelfde plaats te worden herenigd; Kinderen hebben recht op privacy; Kinderen hebben recht op onderwijs;...

Maak een tekening of collage op een A4, stop het in een plastic mapje en deponeer het in de urne aan het onthaal in Het Gemeentehuis. Vergeet niet om op de achterkant van het blad je naam, voornaam, leeftijd, contactgegevens (e-mail, tel. of adres) te vermelden. Je kan ook, als je dat wil, schrijven waarom je dit recht van het kind koos.

Een publieksprijs wordt toegekend voor 3 leeftijdscategorieën: 6-10 jaar, 11-13 jaar, 14- 17 jaar.

Nooit te jong om de mensenrechten te verdedigen!

Ben je tussen 12 en 17 jaar oud? Wil je een aanbeveling doen om de participatie van jongeren aan de beslissingen van de gemeente Jette te verbeteren? Wil je de politieke mandatarissen gewoon een vraag stellen? Wil je in november een vergadering met een politieke mandataris bijwonen om dit advies te bespreken? Stop je voorstel, vraag of inschrijving voor 12 november in de urne aan het onthaal van Het Gemeentehuis. Vergeet niet je contactgegevens te vermelden. Je kan dit ook per e-mail sturen naar afnicolay@jette.irisnet. be.

Participatieve workshop voor tieners

Op woensdag 14 oktober om 16u kunnen jongeren tussen 12 en 17 jaar deelnemen aan een participatieve workshop om ideeën te verzamelen voor projecten waarbij jongeren betrokken willen worden. Afspraak in Ploef!, Bonaventurestraat 100. Inschrijven kan via e-mail naar afnicolay@jette.irisnet.be.

Expo De kinderrechten
Door de Jetse kinderen van 6 tot 17 jaar
Van 16 tot 20 november 2020 Het Gemeentehuis - Wemmelsesteenweg 100
Gedurende de openingsuren van het gemeentebestuur
Debat tussen jongeren van 12 tot 17 jaar en een politieke mandataris
In november
Collegezaal - Wemmelsesteenweg 100
Inschrijvingen via afnicolay@jette.irisnet.be
Participatieve workshop voor adolescenten
14 oktober om 16u
Ploef ! - Bonaventurestraat 100
Inschrijvingen via afnicolay@jette.irisnet.be