U bent hier: Home / Actualiteit / Viva ! Mob: Nieuw transportaanbod voor Jettenaren met beperkte mobiliteit

Viva ! Mob: Nieuw transportaanbod voor Jettenaren met beperkte mobiliteit

Viva ! Jette, het centrale infopunt waar Jetse senioren (60+) terecht kunnen voor hulp en ondersteuning, lanceert een nieuw transportaanbod voor Jettenaren met beperkte mobiliteit: Viva ! Mob.

Viva ! Mob wil op de eerste plaats de lokalen van Viva ! Jette makkelijk bereikbaar maken voor personen met mobiliteitsproblemen die naar het dagcentrum in de Léon Theodorstraat 197, recht tegenover het Garcetpark, komen, maar nadien ook terug naar huis moeten. Maar daarnaast biedt Viva ! Mob ook de mogelijkheid om op weekdagen een rit te reserveren naar om het even welke bestemming binnen Jette. Het is de bedoeling om de dagelijkse verplaatsingen van minder mobiele personen te vergemakkelijken (boodschappen, dokters- of ziekenhuisbezoeken, verplaatsingen naar het gemeentehuis, het OCMW, de post, GC Essegem,…).

De transportdienst van Viva ! Mob is er voor alle Jettenaren (na reservering, voor de som van 3 €) met mobiliteitsproblemen. Er is geen inkomens- of leeftijdsgrens. U moet zich wel op voorhand inschrijven op het Infopunt Info ! Viva (zie coördinaten hieronder) en een doktersattest voorleggen waaruit blijkt dat u zich moeilijk zelfstandig kan verplaatsen. Van zodra u ingeschreven bent, worden de reserveringen rechtstreeks doorgegeven aan de vzw Transport & Vie, de vereniging die deze dienst verzekert.

De eerste ritten staan gepland voor 17 september 2018. Geïnteresseerden hebben dus ruim de tijd om zich in te schrijven.

Meer info:
Info ! Viva
Léon Theodorstraat
0471.890.883 - 0471.833.053
infoviva@jette.irisnet.be

Reserveren kan bij de vzw Transport &Vie - 02.612.72.93 - info@transportetvie.be