U bent hier: Home / Tools voor het personeel / Projecten / Projectbeheer / Standaarddocumenten

Standaarddocumenten

Vóór de aanvang van een project, alsook bij de afsluiting ervan, moeten de standaarddocumenten voor projectbeheer (gemeenschappelijk voor onze administratie) worden ingevuld.

Waar kunt u de standaarddocumenten inzake projectbeheer vinden?

U kunt de documenten hier vinden:

en op Smartmasters (Modellen)

Waarom dient u projectdocumenten in te vullen?

Een project leent zich niet voor improvisatie.
Ook al lijkt het op het eerste gezicht tijdrovend en vervelend, het invullen van een projectdocument dwingt u na te denken over zoveel mogelijk aspecten (waar u niet spontaan aan zou denken). 
Zodra de projectdocumenten voltooid zijn, kunnen zij ook op dezelfde basis worden besproken en eventuele geschillen worden vermeden.

Wanneer moeten de standaarddocumenten inzake projectbeheer worden ingevuld?

In het algemeen, indien u van mening bent (of uw hiërarchie van mening is) dat een projectbeheersmethodologie moet worden toegepast, verdient het aanbeveling de voor de administratie verstrekte projectdocumenten in te vullen.

Meer bepaald is het invullen van projectdocumenten verplicht in de volgende gevallen :

  • Projecten van het Transversaal Strategisch Programma (TSP)
  • Projecten Administratie 2.0
  • Projecten voor administratieve vereenvoudiging en digitale transformatie

Hoe zit het met projecten die door een andere instantie worden gecoördineerd (gesubsidieerde projecten, enz.)?

Wanneer een project door een andere instantie (regio, vereniging, enz.) wordt gecoördineerd en deze instantie reeds vereist dat haar eigen projectdocumenten worden ingevuld, is het niet nodig die van het gemeentebestuur van Jette in te vullen (geen overlapping).
Hoe dan ook, het belangrijkste is een goed gestructureerde reflectie.

Wie moet de projectdocumenten valideren?

Als het project alleen betrekking heeft op uw dienst of uw directie, laat u ze dan valideren door uw diensthoofd of uw directeur.
Als het project de administratie doorkruist, laat het dan valideren door de stuurgroep die voor het project in kwestie is opgericht.

Meer info: strategie@jette.brussels