U bent hier: Home / Nieuws / Transitwoningen in Jette

Transitwoningen in Jette

Op 24 september heeft de Jetse Gemeenteraad het voorstel goedgekeurd voor transitwoningen, een samenwerking tussen gemeente, OCMW en het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). De OCMW-raad gaf eerder reeds groen licht voor dit project. Het is de bedoeling om wooneenheden binnen het nieuwe 'Magritte'-gebouw op de Wemmelsesteenweg te reserveren voor sociale doeleinden. Twee wooneenheden zijn bestemd voor sociale integratie en 2 voor senioren tussen het zelfstandig wonen en het verzorgingstehuis.

Het project stond al langer op stapel. Onder impuls van het Jetse sociale weefsel en dankzij de nieuwe beleidspersonen werd het dossier terug op de sporen gezet. Met de reconversie van het gebouw van het voormalige Irisziekenhuis (naast het ocmw-gebouw) naar wooneenheden was er meteen de gelegenheid om de krachten tussen het gemeentebestuur, het ocmw-bestuur en het lokale Sociaal Verhuurkantoor te bundelen en aldus 4 woningen ter beschikking te stellen voor de beoogde doelgroepen. 2 woningen voor sociale integratie en 2 voor senioren. Voor de 4 woningen zullen Jettenaren prioritair behandeld worden. Het sociale verhuurkantoor zal instaan voor het beheer van de 4 woningen. De woningen zullen vanaf 1 januari 2015 kunnen betrokken worden.

Een project voor sociale integratie

Het eerste luik heeft betrekking op 2 woningen, voor een beperkte tijd, voor mensen die in een precaire situatie zitten, mensen die op zoek zijn naar stabiliteit en een adempauze nodig hebben. Heel wat studies leren ons dat huisvesting één van de fundamenten is om tot een globale sociale integratie te komen (principes van 'Housing First'). De twee woonsten richten zich tot dak-en thuislozen in de brede zin van het woord. De bewoners zullen tevens begeleid worden door een vereniging die zich specialiseerde in deze problematiek. In zeer nauwe samenwerking met de sociale dienst van het ocmw zullen de betrokenen ondersteund en begeleid worden in de stappen die ze dienen te nemen : administratie in orde brengen, zoektocht naar een andere woning, uitkijken naar een job,… 

Gepersonaliseerde woningen voor senioren 

De twee andere wonigen zijn voorbehouden voor senioren die net nog niet op de uitkijk zijn naar een rust- en verzorgingstehuis. Aldus kunnen deze woningen een stap zijn tussen hun eigen woning en een rusthuis. De bewoners, zestigplussers en zorgbehoevend, zullen door de dienst familiehulp van het ocmw begeleid worden. De senioren kunnen tevens gebruik maken van de diensten van het aanpalende rust- en verzorgingstehuis van het ocmw (restaurant, verzorging, animaties, …). Het project dient om de stap van de eigen woonst naar een rusthuis te verzachten. Bijkomend zullen ze prioriteit genieten van zodra de stap naar het rusthuis effectief moet gezet worden.