U bent hier: Home / Maatschappelijk welzijn

Maatschappelijk welzijn

Sociale dienst

De sociale dienst van het OCMW heeft als opdracht om elke persoon en elk gezin een menswaardig bestaan te laten leven.

Sociale dienst - Lees verder...

Thuishulp

Het OCMW biedt aan elke Jettenaar die niet autonoom is thuishulp aan.

Thuishulp - Lees verder...

Schuldbemiddeling

De Schuldbemiddelingsdienst van het Jetse OCMW, die erkend is door de gewestelijke overheid en gesubsidieerd wordt door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, werkt nauw samen met de sociale diensten. De dienst biedt gratis hulp in het kader van minnelijke schikking of budgetbegeleiding.

Schuldbemiddeling - Lees verder...

Energie

De energieprijzen zijn de laatste jaren fel gestegen. Soms heeft men het moeilijk om zijn energierekeningen te betalen en komt men voor onaangename verrassingen te staan op het moment van de eindafrekening. Om deze problemen aan te pakken is er een cel "ernergie", die nauw samenwerkt met de dienst voor schuldbemiddeling en de wijkwerking.

Energie - Lees verder...

Mobiliteit

In onze samenleving is mobiliteit een belangrijke factor. Zeker voor ouderen of personen met een beperkte mobiliteit, net als voor werkzoekenden. Het OCMW kan tussenkomen in een MIVB-abonnement voor de leefloners die het wensen. Daarnaast biedt het OCMW ook taxi-cheques aan en is het centrum tussenpersoon bij de Minder Mobielen Centrale. Personen met mobiliteitsproblemen kunnen ook rekenen op Viva ! Mob.

Mobiliteit - Lees verder...

Huisvesting

Voor steeds meer bewoners is het moeilijk om een betaalbare en degelijke woning te vinden. Het OCMW van Jette heeft geen eigen woningen, noch mirakeloplossingen. We kunnen mensen begeleiden in hun zoektocht en soms betoelagingen geven. De Jetse Haard en het Jetse Sociaal Woningbureau verhuurt woningen aan aan een verlaagde prijs. Weet echter dat de wachtlijsten hiervoor erg lang zijn.

Huisvesting - Lees verder...

Gezondheid

De medische hulp is gericht op hulpbehoevenden die in het Jetse bevolkingsregister of vreemdelingenregister ingeschreven zijn. Het OCMW kan, volgens bepaalde voorwaarden, tussenbeide komen in de kosten van medische zorgen of medicatie of bij dringende medische hulp.

Gezondheid - Lees verder...