You are here: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en documenten / Rijbewijs

Rijbewijs

Als u zich op de openbare weg begeeft met een motorvoertuig moet u hiervoor een geldig rijbewijs hebben.

Er bestaan verschillende types rijbewijzen:

Belangrijk om weten: de papieren rijbewijzen zijn geldig tot 2033. Ze moeten enkel omgewisseld worden als ze beschadigd zijn of als de foto niet langer overeenstemt met uw uiterlijk.

Verlies of diefstal: als u vaststelt dat u uw rijbewijs verloren bent of dat het gestolen werd, moet u hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie. U ontvangt dan een attest van verlies of diefstal zodat u een nieuw rijbewijs kunt aanvragen.

Rijbewijs

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier afgeleverd door examencentrum
 • voorlopig rijbewijs
 • 1 recente (max 6 maanden oud) kleurenpasfoto met een witte achtergrond
 • 30,9 € (5 werkdagen)

Internationaal rijbewijs

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • rijbewijs
 • 1 recente (max 6 maanden oud) kleurenpasfoto​ met een witte achtergrond
 • 30,9 € (7 werkdagen)

Inwisselen Belgisch rijbewijs (papieren model) voor Europees rijbewijs (bankkaartmodel)

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • oud Belgisch rijbewijs (papieren model)
 • 1 recente (max 6 maanden oud) kleurenpasfoto​ met een witte achtergrond
 • medisch attest voor categorie C en D en eventueel categorie B
 • 30,1 €

Inwisselen internationaal rijbewijs voor Europees rijbewijs

(Wachttijd van 8 tot 12 weken voor niet-Europees rijbewijs)

(Wachttijd van +- 10 dagen voor Europees rijbewijs)

Om dit rijbewijs te bekomen, moet u zich tot het loket wenden met:

 • identiteitskaart
 • internationaal rijbewijs
 • 1 recente (max 6 maanden oud) kleurenpasfoto​ met een witte achtergrond
 • 64,1 €
 • na analyse van het dossier zal u een lijst ontvangen van de documenten die u moet meebrengen

Voorlopig rijbewijs van 18 maanden (categorie B)

(Categorie B: 20 uur praktische rijles gevolgd bij een erkende rijschool)

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier afgeleverd door examencentrum
 • attest van de gevolgde opleiding afgeleverd door de rijschool (20u)
 • 1 recente (max 6 maanden oud) kleurenpasfoto​ met een witte achtergrond
 • 30,1 € (5 werkdagen)

In geval van diefstal of verlies:

 • identiteitskaart
 • verklaring van diefstal of verlies bij de politie
 • 1 recente (max 6 maanden oud) kleurenpasfoto​ met een witte achtergrond
 • 30,1 € (5 werkdagen)

Voorlopig rijbewijs van 36 maanden (categorie B)

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier afgeleverd door examencentrum, getekend en ingevuld door de begeleider(s) + een kopie van de identiteitskaart van de begeleider(s)
 • 1 recente (max 6 maanden oud) kleurenpasfoto​ met een witte achtergrond
 • 30,1 € (5 werkdagen)

In geval van diefstal of verlies:

 • identiteitskaart
 • verklaring van diefstal of verlies bij de politie
 • 1 recente (max 6 maanden oud) kleurenpasfoto​ met een witte achtergrond
 • 30,1 €

Voorlopig rijbewijs van 12 maanden (categorie B)

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden, niet langer dan 3 jaar vervallen
 • attest van de gevolgde opleiding afgeleverd door de rijschool (6u)
 • 1 recente (max 6 maanden oud) kleurenpasfoto​ met een witte achtergrond
 • 30,1 € (5 werkdagen)

In geval van diefstal of verlies:

 • identiteitskaart
 • verklaring van diefstal of verlies bij de politie
 • 1 recente (max 6 maanden oud) kleurenpasfoto​ met een witte achtergrond
 • 30,1 €

Model 3 voor alle categorieën

(Categorie AM, A1, A2, 1, B, C1 en C, D1 en D, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E)

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier afgeleverd door examencentrum of door de gemeente
 • medische attest voor categorieën C1 en C, D1 en D, C+E, C1+E,D+E, DE
 • 30,1 €

In geval van diefstal of verlies:

 • verklaring van diefstal of verlies bij de politie
 • 30,1 € (5 werkdagen)
Dienst Demografie
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
02.423.12.58 - 02.423.12.95
demografie@jette.brussels