U bent hier: Home / Mijn gemeente / Reglementen

Reglementen

De gemeentelijke reglementen zijn reglementaire teksten die op gemeentelijk niveau gestemd zijn. De gemeenteraad keurt deze teksten goed. De reglementen gelden op het gemeentelijk grondgebied.

Er bestaan verschillende soorten reglementen:

  • de taksreglementen en heffingreglementen: de gemeente heeft de bevoegdheid om taksen en heffingen te innen. Deze teksten bepalen in welke situaties de bewoners taksen of heffingen moeten betalen aan de gemeente.
    Klik hier om de reglementen te consulteren.
    Klik hier om een taksreglement te consulteren dat voorheen van toepassing was.
  • het algemeen politiereglement: dit reglement bepaalt de te respecteren normen, om zo het leven in de samenleving te beschermen of te verbeteren, zoals nachtlawaai, hinderlijk parkeren,...
  • reglementen van inwendige orde: deze teksten voorzien de voorwaarden waaraan bewoners moeten voldoen om gemeentelijke gebouwen of ruimtes te mogen huren of gebruiken, zoals de huur van gemeentelijke zalen of gemeentelijke sportterreinen.

Logo Irisbox