U bent hier: Home / Actualiteit / Het Duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2022

Het Duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2022

Het Duurzaam Wijkcontract Magritte (DW Magritte) is een actieplan dat wordt afgesloten tussen de gemeente Jette, het Gewest en de inwoners van de Esseghemwijk om de leefomgeving van de wijk te verbeteren en om het leven van de wijkbewoners te verbeteren. De gemeente Jette ontvangt hiervoor een subsidie van 14 miljoen. De ingrepen moeten ontworpen worden binnen een periode van 5 jaar (+ 2 jaar voor de realisatie ervan).

De perimeter van de gemeente Jette maakt deel uit van het gewestelijke stadsvernieuwingsgebied (SVG). Dit stadsvernieuwingsgebied houdt rekening met 3 sociaal-economische criteria.

 • De werkloosheidgraad
 • Het gemiddeld inkomen
 • De bevolkingsdichtheid

De perimeter van het wijkcontract wordt in het oosten begrensd door Stad Brussel (Laken), in het zuiden door de Léopold I-straat, in het westen door de Woestelaan en de Smet de Naeyerlaan en in het noorden door de spoorweg (Esseghemwijk).

 

Enkele voorbeelden van geplande acties:

 • het creëren of renoveren van sociale woningen
 • het creëren of renoveren van de openbare ruimte: straten, voetpaden, groene ruimten, pleinen
 • het creëren of renoveren van nieuwe infrastructuur: een kinderkribbe, sportzaal,…
 • socio-economische en culturele acties voor het versterken van de gezelligheid, om een nieuwe participatiedynamiek op te zetten en werkgelegenheid te scheppen
 • De leefomgeving zal belangrijk zijn in de acties: isolatie gebouwen, inrichting van fietspaden, herbruikbare bekers,…

Al deze acties worden gevoerd in samenwerking met het plaatselijk verenigingsleven en de bewoners.

 • via algemene wijkvergaderingen, waar iedereen welkom is.
 • via wijkcommissies (WiC), samengesteld uit 8 wijkbewoners die alle bewoners van de wijk vertegenwoordigen en die op basis van een vrijwillige kandidatuur zullen worden aangeduid door de gemeenteraad. Indien u een bewoner bent van de wijk, of er werkt , aarzel dan niet om uw kandidatuur in te dienen.
 • via thematische werkgroepen, verschillende activiteiten waarbij ideeën worden uitgewisseld en het terrein wordt verkend, maar ook ludieke en feestelijke activiteiten,…
 • via openbare onderzoeken en overlegcommissies georganiseerd door de gemeente.

Algemene documenten

Kandidatuurdossier

Basisdossier (2018-2022):

Team Duurzaam Wijkcontract

Een team is samengesteld om verschillende technische aspecten van het project te beheren (aanbestedingen, administratieve opvolging, grondaankoop, stedenbouw,…) en om de communicatie en participatie van de betrokkenen (inwoners, verenigingen, gemeente, gewest, gemeentelijke organisaties,…) te coördineren en stimuleren. Als u betrokken wil worden bij het duurzaam wijkcontract of als u vragen/suggesties heeft, neem dan contact op met het team van het duurzaam wijkcontract Magritte.

U kan hen bereiken via e-mail (cqd-dw@jette.irisnet.be)
Volg het duurzaam wijkcontract ook via www.cqd-magritte-dw.be of op facebook.