U bent hier: Home / Tot uw dienst / Handicap / Erkenning handicap, uitkering of parkeerkaart

Erkenning handicap, uitkering of parkeerkaart

Personen met een handicap hebben, in sommige gevallen, een specifiek statuut. Ze kunnen eveneens, in sommige gevallen, rekenen op een uitkering of een specifieke parkeerkaart. De dienst Sociaal leven en Burgerschap staat klaar om hen te helpen bij de verschillende administratieve stappen.

Erkenning handicap

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid besteedt bijzondere aandacht aan personen met een handicap. Voor de erkenning van een handicap gelden specifieke voorwaarden. Om een erkenning te bekomen, moet er een aanvraag ingediend worden bij de FOD Sociale Zekerheid (zie kader onderaan).

Mindervalideuitkering

De aanvraag tot een mindervalideuitkering kan op hetzelfde moment gebeuren als de aanvraag tot erkenning van de handicap, bij de FOD Sociale Zekerheid (zie kader onderaan).

Opgelet: sinds 2021 in Brussel, moeten de personen ouder dan 65 jaar een toekenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) aanvragen bij Iriscare. Dit kan gebeuren via het onlineformulier op myiriscare.brussels, een afspraak maken met de dienst Sociaal leven en Burgerschap (zie kader) of u richten tot de sociale dienst van uw ziekteverzekering, van het OCMW of van het rusthuis waar u verblijft.

Parkeerkaart voor personen met een handicap

De FOD Sociale zekerheid kan, binnen bepaalde voorwaarden, een parkeerkaart voor personen met een handicap toekennen. Deze aanvraag kan apart gedaan worden of tegelijkertijd met de aanvraag voor erkenning en/of een uitkering (zie kader). Eens de aanvraag aanvaard is, duurt het ongeveer 3 maanden vooraleer de kaart ontvangen wordt. De Europese parkeerkaart voor personen met een handicap laat toe om op specifieke plaatsen te parkeren, maar ook meer specifiek, overal in Jette en op de NMBS-parkings, zonder tijdslimiet en gratis. Als uw kaart de vervaldatum nadert, moet u 6 maanden voor de vervaldatum een verlening aanvragen bij de FOD Sociale zekerheid - Directie Personen met een handicap.

Een aanvraag indienen 

Om een aanvraag in te dienen voor de erkenning van een handicap, een mindervalideuitkering of een parkeerkaart voor personen met een handicap, kan u: 

  • Naar de site My Handicap - Sociale zekerheid surfen en het document invullen. Opgelet, u heeft een eID-lezer nodig.
  • Een afspraak maken met de dienst Sociale zaken en Burgerschap via 02.422.31.22 of via mail vsc-slb@jette.brussels met de vermelding van uw naam en telefoonnummer.
  • Een afspraak maken met de sociale dienst van uw ziekteverzekering.