U bent hier: Home / Mijn gemeente / Jette, geëngageerde gemeente / Jette, waar mensenrechten fundamenteel zijn

Jette, waar mensenrechten fundamenteel zijn

Jette kiest voluit voor een samenleving waar elk individu over dezelfde rechten beschikt. In deze moeilijke en onzekere tijden op wereldschaal, zet de gemeente Jette zich meer dan ooit in voor de mensenrechten, zoals deze opgenomen zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Kan Jette het verschil maken? Zeer zeker. De toekomst van de mensenrechten steunt op lokale inzet. Het gemeentebestuur onderneemt een reeks acties in het kader van de mensenrechten. Op deze manier worden de Jettenaren gesensibiliseerd over het belang van de mensenrechten en de verschillende aspecten ervan: kinderrechten, migratie, sociale rechtvaardigheid, klimaat, racisme, ongelijkheid, internationale solidariteit,...

 

3 personen in gevaar geadopteerd

Wat houdt dit concreet in? Het College heeft via Amnesty International 3 personen in gevaar geadopteerd: Mohamed Aser (Egypte), Issa Amro en Farid al-Atrash (Palestina) en engageert zich symbolisch tegen de straffeloosheid van jonge en gedwongen huwelijken in Burkina Faso. De Jettenaren kunnen hun solidariteit uitdrukken tijdens schrijftafels of schrijfmarathons. 

Daarnaast was er bijvoorbeeld ook de expo Migra Focus eind 2019 of de Week van de Fairtrade 2019 die in het teken stond van de penibele werkomstandigheden van vrouwen en kinderen in de textielindustrie. Maar ook symbolische acties, zoals de raadzaal die omgedoopt werd tot 'Zaal van de mensenrechten'.

De mensenrechten vormen ook het centrale thema van het frescoparcours doorheen de gemeente. Zo krijgen ze ook een plaats in het straatbeeld van Jette, waar mensenrechten fundamenteel zijn.

Ontdek hier de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens