U bent hier: Home / Vrije tijd / Cultuur / Cultuurbeleidsplan

Cultuurbeleidsplan

Een cultuurbeleidsplan is een lijvig document waarbij de drie culturele partners van de gemeente – de openbare Nederlandstalige bibliotheek, het gemeenschapscentrum Essegem en de gemeentelijke dienst cultuur – hun plannen voor de komende vijf jaar uit de doeken doen.

Kind aan de slag met vingerverfZowel de Vlaamse regering – cultuur is een regionale bevoegdheid – als de Vlaamse Gemeenschapscommissie hebben een aantal beleidsprioriteiten en accenten inzake cultuur vastgelegd, waaraan ook het Jets lokaal cultuurbeleid moet beantwoorden.

De accenten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen we gerust catalogeren onder drie noemers: samenwerking, participatie en omgevingsgerichtheid. Het cultuurbeleidsplan moet dus een gezamenlijk werkstuk van de drie culturele partners zijn, dat gericht is op de Jetse omgeving en waar de Jetse bevolking inspraak krijgt in de lokale samenwerking tussen de bibliotheek, het gemeenschapscentrum en de gemeente, met als uiteindelijk doel de participatie te bevorderen.

Het cultuurbeleidsplan vormt dus de basis voor een integraal en duurzaam cultuur beleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.

Klik hier om het Lokaal Cultuurbeleidsplan te downloaden