U bent hier: Home / Tot uw dienst / Bouwen en renoveren

Bouwen en renoveren

De stedenbouwkundige vergunning

De stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd door de gemeente of het Gewest en geeft de toelating voor het uitvoeren van werken aan en rond de woning.

De stedenbouwkundige vergunning - Lees verder...

De milieuvergunningen

Een milieuvergunning is een vergunning die moet aangevraagd worden voor activiteiten of uitrustingen die een impact kunnen hebben op het milieu of ongemakken of hinder veroorzaken voor hun omgeving.

De milieuvergunningen - Lees verder...

De wetgeving en de reglementen

Wat betreft milieu en stedenbouw bestaat er een regionale wetgeving voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast beschikt elke gemeente over haar eigen specifieke reglementen.

De wetgeving en de reglementen - Lees verder...

Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek geeft iedere geïnteresseerde de gelegenheid om zich te informeren over gewestelijke plannen en projecten die onderworpen zijn aan een vergunning. U kan de dossiers raadplegen en uw mening kenbaar maken tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek.

Openbare onderzoeken - Lees verder...

De overlegcommissie

Sommige aanvragen voor een stedenbouwkundige of milieuvergunning zijn onderworpen aan het advies van de Overlegcommissie. Deze commissie verloopt in twee fases: een openbare zitting waar iedereen die het wenst zich kan uitdrukken en een beraadslaging met gesloten deuren waarna het advies gegeven wordt.

De overlegcommissie - Lees verder...

De premies

Verschillende niveaus bieden overheidssteun bij renovatiewerken. Deze premies zijn over het algemeen cumuleerbaar.

De premies - Lees verder...

De gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer (Stedenbouw)

De dienst geeft raad aan burgers een stedenbouwkundige of een milieuvergunning willen aanvragen. Hij is ook verantwoordelijk voor het beheer van verwaarloosde gebouwen en terreinen. Tot slot heeft de dienst Grondgebiedbeheer nog een controlerende rol wat betreft stedenbouwkundige en milieuvergunningen , maar ook op het vlak van hygiëne.

De gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer (Stedenbouw) - Lees verder...

De gewestelijke organisaties

Er bestaan tal van structuren, websites, verenigingen en andere organisaties die actief zijn op het vlak van stedenbouw in Brussel. U kan er een beroep op doen voor meer informatie, inlichtingen en antwoorden op al uw vragen.

De gewestelijke organisaties - Lees verder...

De gewestelijke plannen

Hieronder kan u de verschillende plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond stedenbouw downloaden

De gewestelijke plannen - Lees verder...