U bent hier: Home / Tot uw dienst / Bouwen en renoveren / De overlegcommissie

De overlegcommissie

Sommige aanvragen voor een stedenbouwkundige of milieuvergunning zijn onderworpen aan het advies van de Overlegcommissie. Deze commissie verloopt in twee fases: een openbare zitting waar iedereen die het wenst zich kan uitdrukken en een beraadslaging met gesloten deuren waarna het advies gegeven wordt.

De Overlegcommissie vergadert een maal per maand in de overlegzaal, Léon Theodorstraat 108 (3e verdieping). Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan iedereen het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk verzoeken om gehoord te worden door
de overlegcommissie.

Hieronder vindt u de agenda en het advies van de verschillende overlegcommissies. Klik op de desbetreffende link om ze te raadplegen.)