U bent hier: Home / Tot uw dienst / Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu / De milieuvergunningen

De milieuvergunningen

Een milieuvergunning is een vergunning die moet aangevraagd worden voor activiteiten of uitrustingen die een impact kunnen hebben op het milieu of ongemakken of hinder veroorzaken voor hun omgeving.

Milieuvergunningen leggen uitbatingsvoorwaarden op om de hinder te beperken en om te verzekeren dat de uitoefening van bepaalde activiteiten verenigbaar zijn met de woonomstandigheden van de omgeving. Sommige vergunningen worden toegekend door de gemeente, andere door Leefmilieu Brussel.

Hebt u een milieuvergunning nodig?

De activiteiten, uitrustingen of producten die onderworpen zijn aan een milieuvergunning zijn opgenomen in de lijst van de ingedeelde inrichtingen, die terug te vinden is op de website van Leefmilieu Brussel. Het gaat om zeer diverse activiteiten: wassalons, garages voor onderhoud en herstelling van wagens, slagerijen, bakkersateliers, bouwwerven,... Maar ook sommige inrichtingen van particulieren of gebouwen zijn onderworpen aan een milieuvergunning: verwarmingstoestellen met een vermogen van meer dan 100KW, mazoutketels, parkings of airconditioning.

Welk type vergunning?

De inrichtingen zijn ingedeeld in 6 klassen (3, 2, 1D, 1C, 1B en 1A) in functie van het belang van de impact die ze kunnen hebben. De klasse van de inrichting bepaalt het type van milieuvergunning dat u nodig hebt. Als uw activiteit of uw project inrichtingen van verschillende klassen omvat, dient u de vergunning aan te vragen die overeenstemt met de inrichting van de hoogste klasse.

Risicoactiviteiten

Sommige activiteiten die onderworpen zijn aan een milieuvergunning worden beschouwd als risicoactiviteiten (cf. Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems). Deze activiteiten vereisen een bodemonderzoek vooraleer een milieuvergunning kan aangevraagd worden. Meer informatie over risicoactiviteiten en het beheer van verontreinigde bodems vindt u op de website van Leefmilieu Brussel.

Welke procedure moet u volgen?

Een milieuvergunning moet aangevraagd worden voor u de activiteit aanvat of een uitrusting installeert. De procedure voor de toekenning van een milieuvergunning duurt verschillende maanden. Wacht dus niet te lang om uw aanvraag in te dienen. Aarzel niet om contact op te nemen met de Cel Milieuvergunningen van het gemeentebestuur van Jette. Die zal u graag helpen bij het opstellen van uw aanvraagdossier.

Meer informatie over de procedure om een vergunning aan te vragen, vindt u op de website van Leefmilieu Brussel.

Formulieren

U vindt alle aanvraagformulieren voor de verschillende types milieuvergunningen op de website van Leefmilieu Brussel.

Tarieven

Klik hier om de tarieven en de betalingsvoorwaarden van de verschillende milieuvergunningen en -attesten te raadplegen.

Gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer
Cel Milieuvergunningen en Hygiëne

Léon Theodorstraat 108 (3e verdieping) - 1090 Jette
02.422.31.51/55 - milieu@jette.irisnet.be