U bent hier: Home / Mijn gemeente / Het College

Het College

Claire VandevivereClaire Vandevivere, Burgemeester  »»

 • Veiligheid
 • Coördinatie en Algemene Zaken
 • OCMW-toezicht
 • Wijkcontract en Grootstedenbeleid
 • Communicatie, participatie en Informatie
 • Administratie 2.0
 • Strategie, interne controle en kwaliteit
 • Transparantie
 • Patriottische evenementen
 • Slachtofferhulp, bemiddeling en alternatieve maatregelen
 • Voogdij O.C.M.W.
 • Erediensten
 • Duurzame en solidaire transitie
 • Coördinatie klimaatplan en luchtkwaliteit
 • Afspraak: Contacteer haar kabinet op 02.423.12.19

Contact: cvandevivere@jette.brussels - 02.423.12.19

Bernard Van NuffelBernard Van Nuffel, 1ste Schepen  »»

 • Patrimonium, energie en klimaat (gebonden aan patrimonium)
 • Voertuigenpark
 • Stadsaanleg
 • Beplantingen, serres en gemeentelijke parken
 • Waterbeleid (rioleringen, blauw netwerk…)
 • Afspraak: Contacteer zijn kabinet op 02.423.12.08.

Contact: bvannuffel@jette.brussels - 02.423.12.08

Olivier CorhayOlivier Corhay, 2de Schepen  »»

 • Franstalig onderwijs (scholen, buitenschoolse opvang, ATL, school voor volwassenenonderwijs, medisch onderzoek op school)
 • Huisvesting (Sociaal Woningbureau inbegrepen)
 • Afspraak: Contacteer zijn kabinet op 02.423.12.34. 

Contact: ocorhay@jette.brussels - 02.423.12.34

Benoit GosselinBenoît Gosselin, 3de Schepen  »»

 • Stadspreventie
 • Sport (Kids’ Holidays en toezicht VZW Sport te Jette inbegrepen)
 • Handel, economie, animaties
 • Personeel
 • Biculturele infrastructuren (en coördinatie tussen de twee gemeenschappen)
 • Afspraak: Contacteer zijn kabinet op 02.423.12.05.

Contact: bgosselin@jette.brussels - 02.423.12.05

Mounir LaarissiMounir Laarissi, 4de Schepen  »»

 • Franse cultuur (cultuur, senioren, jeugd bibliotheek,...)
 • Openbare reinheid
 • Leefmilieu
 • Burgerlijke stand
 • Demografie, vreemdelingen en kieszaken
 • Afspraak: Contacteer zijn kabinet op 02.423.12.03.

Contact: mlaarissi@jette.brussels - 02.423.12.03

Jacob KamuangaJacob Kamuanga, 5de Schepen  »»

 • Gezondheid
 • Tewerkstelling
 • Afspraak: Contacteer zijn kabinet op 02.423.12.03.

Contact: jkamuanga@jette.brussels - 02.423.12.03

Nathalie De SwaefNathalie De Swaef, 6de Schepen  »»

 • Stadsmobiliteit, luchtkwaliteit (gebonden aan mobiliteit)
 • Internationale solidariteit (Noord-Zuid)
 • Afspraak: Contacteer haar kabinet op 02.423.13.75.

Contact: ndeswaef@jette.brussels - 02.423.13.75

Jennifer GesquièreJennifer Gesquière, 7de Schepen  »»

 • Stedenbouw, verwaarloosde gebouwen en gronden + bescherming van het erfgoed
 • Gezin en Jonge kind (uitgezonderd Nederlandstalige kinderdagverblijven)
 • Afspraak: Contacteer haar kabinet op 02.423.12.34.

Contact: jgesquiere@jette.brussels - 02.423.12.34

Joris PoschetJoris Poschet, 8ste Schepen  »»

 • Financiën en begroting
 • Sociaal leven
 • Personen met een handicap,Gelijke kansen en Integratie
 • Vlaamse gemeenschap, Nederlandstalig onderwijs, Nederlandstalige jeugd en senioren
 • Afspraak: Contacteer zijn kabinet op 02.423.12.03.

Contact: jposchet@jette.brussels - 02.423.12.03

 

Het College - beleidsnota

Op 20 jaar is Jette sterk veranderd. De gemeente heeft ten volle haar plaats ingenomen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vandaag is de gemeente Jette gekend voor haar dynamiek, familiaal karakter en aangename leefomgeving. De uitgebreide en talrijke groenruimtes droegen bij tot deze reputatie. 

Er kwamen nieuwe uitdagingen met vooraan een sterke demografische groei. Brussel kent immers een sterke bevolkingsgroei van enerzijds een jongere, meer kosmopolitische bevolkingsgroep maar anderzijds ook een verhoging van de oudere bevolkingsgroepen en dan vooral door de stijgende levensverwachting. Daarnaast zijn er ook uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, veiligheid, leefmilieu, de internationalisering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de strijd tegen maatschappelijke dualisering. 

De meerderheidspartners delen één toekomstvisie voor Jette: ze willen dat Jette, op zijn niveau, antwoorden kan bieden op deze uitdagingen waarbij de aantrekkingskracht van de gemeente behouden blijft en de levenskwaliteit van de Jettenaren nog verbetert. In de algemene politieke nota ontdekt u de visie van het College.

Beleidsnota 2022-2024

Beleidsnota 2018-2021