U bent hier: Home / Actualiteit / Test eenrichtingsverkeer in 3 Jetse straten

Test eenrichtingsverkeer in 3 Jetse straten

In het kader van het busplan van de MIVB zullen de gemeente en de openbare vervoersmaatschappij vanaf 5 oktober gedurende zes maanden het eenrichtingsverkeer testen in delen van de Leopold Istraat, de Paul Michielsstraat en de Tilmontstraat.

Concreet betekent dit dat het eenrichtingverkeer zal gelden:

  • in de Leopold I-straat, richting Charles Woestelaan
  • in de Tilmontstraat, richting de Smet de Naeyerlaan
  • in de Paul Michielsstraat, richting Leopold I-straat

In de Leopold I-straat zullen in de richting van de Woestelaan naar de de Smet de Naeyerlaan enkel bussen, taxi’s en fietsen mogen rijden, geen wagens.

Na 6 maanden zal de gemeente het plan evalueren en de resultaten ervan zullen als basis dienen voor de uitwerking van het algemene project voor de heraanleg van de Leopold I-straat.