U bent hier: Home / Actualiteit / Vaccinatiecentrum Heizel gaat dicht, lokale vaccinatiecampagnes gepland

Vaccinatiecentrum Heizel gaat dicht, lokale vaccinatiecampagnes gepland

Vanaf vandaag, 10 augustus, is het vaccincatiecentrum Heizel dicht. Ook de andere vaccinatiecentra gaan de komende dagen en weken dicht, uitgezonderd Vorst, Pacheco en Sint-Pieters-Woluwe. Het Gewest zet de vaccinatie van de Brusselaars verder via lokale vaccinatiecampagnes.

De vaccinatiecampagne verliep de afgelopen maanden succesvol in België. Er zijn echter grote verschillen qua vaccinatiegraad tussen de gewesten en tussen gemeenten onderling. Op 10 augustus is in Vlaanderen 84% van de bevolking +18 volledig gevaccineerd, in Wallonië 77% en in het Brussels Gewest 58%. Bekijken we de cijfers voor de +18 die reeds een eerste spuit kregen, komen we uit op 96% voor Vlaanderen, 83% voor Wallonië en 64% voor het Brussels Gewest. Er is in Brussel dus nog werk aan de winkel.

De lagere vaccinatiegraad in bepaalde wijken is een fenomeen dat ook in andere grootsteden voorkomt. Door allerhande redenen hebben sommige mensen moeilijker toegang tot de vaccinatie (taal-, sociale, digitale barrière,…). Daarom zet het Brussels Gewest nu volop in op lokale vaccinatie-initiatieven. In de praktijk betekent dit dat de wijken met een lagere vaccinatiegraad en bepaalde bevolkingsgroepen bereikt zullen worden via specifieke acties zoals de vacci-bus, mobiele teams, lokale antennes, huisdokters en vertrouwenspersonen.

Wil je weten waar en wanneer je terecht kan bij de vacci-bus, voor een vaccinatie zonder afspraak? Je vindt de agenda van de vacci-bus op coronavirus.brussels.