U bent hier: Home / extra-paginas / Klacht/vermelding

Klacht/vermelding

Het beheer van klachten en dankbetuigingen is een van de instrumenten via dewelke de administratie ervoor zorgt om de best mogelijke kwaliteit van dienstverlening te bieden.

Heeft u een klacht over onze diensten?

Als openbare dienst hecht het gemeentebestuur van Jette veel belang aan de kwaliteit van haar diensten.
Onze ambitie is onze manier van werken voortdurend te verbeteren om onze gebruikers de best mogelijke service te bieden. Uw klachten zijn dus welkom. Aarzel niet om ze ons door te sturen.

Wat is een klacht?

Een klacht is een ontevredenheid van een burger, een gebruiker (iedereen die in Jette woont, werkt of gebruik maakt van de Jetse faciliteiten en infrastructuren).

Op welke gronden kan u een klacht indienen?

U kan een klacht indienen over de werking en de kwaliteit van onze diensten op voorwaarde dat u een nadeel of schade hebben opgelopen ten opzichte van een persoonlijk belang.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Via e-mail: qualite@jette.brussels,
of per post: Gemeentebestuur van Jette, Gemeentesecretaris, Wemmelsesteenweg 100, 1090 Jette

Wat moet u in uw klacht vermelden?

Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u ons alle gegevens te verstrekken waarover u beschikt:

 • uw persoonsgegevens: naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • een duidelijke beschrijving van de feiten/gebeurtenissen/diensten waarover u ontevreden bent
 • een vermelding van de specifieke zaak waarbij u betrokken bent

Belangrijk: Anonieme klachten worden niet opgevolgd.

Hoe lang moet u wachten op een antwoord?

De klachtencoördinator zal uw klacht in behandeling nemen en u binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de klacht een antwoord sturen.

In welke gevallen wordt uw klacht als 'niet-ontvankelijk' beschouwd?

Uw klacht zal in volgende gevallen als onontvankelijk worden beschouwd en niet in behandeling worden genomen:

 • de klacht is anoniem
 • de klacht is onvolledig
 • de klacht is te vaag geformuleerd
 • de klacht valt niet onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur van Jette
 • de klacht betreft een andere administratie
 • de klacht betreft een politiek of regelgevend besluit
 • de klacht is reeds ingediend en/of wordt reeds verwerkt
 • de klacht kan het voorwerp zijn van een rechtsmiddelprocedure

Wat te doen als u niet tevreden bent met het antwoord van onze administratie?

Indien u reeds contact heeft opgenomen met onze administratie om uw probleem te melden en u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u in een tweede stap contact opnemen met de regionale ombudsdienst.

 

Meer info: qualite@jette.brussels