U bent hier: Home / Tot uw dienst / Openbare reinheid / Uw afval / Reinheid op straat

Reinheid op straat

De gemeente Jette zet zich dagelijks in om haar bewoners een aangename en propere leefomgeving te geven: straatvegers, beplantingen, hondenhoekjes, sensibiliseringscampagnes,... De bewoners hebben ook een belangrijke rol te spelen, door bijvoorbeeld geen afval op straat te gooien en door bij te dragen aan propere straten.

Via sensibiliseringsacties zoals de Gouden Bezem, de praktische reinheidsgids of de affichecampagne, tracht het gemeentebestuur de Jettenaren bewust te maken van de rol die ze te spelen hebben voor een propere leefomgeving.

Vuilnisbakken: klein afval, geen huishoudelijk afval

Een verpakking, een leeg blikje, een krant,... Dit type klein afval kunnen in de openbare vuilnisbakken gedeponeerd worden. Al te vaak komt dit echter op de grond terecht, achteloos weggegooid, hetgeen onze straten een vuile indruk geeft.

Enkel dit klein afval hoort in deze vuilnisbakken, die niet bestemd zijn voor huishoudelijk afval. Huishoudelijk afval moet in de juiste vuilniszak geplaatst worden en op het juiste moment buiten gezet worden voor de ophaling.

Huisvuil achterlaten in of aan de vuilnisbakjes wordt beschouwd als sluikstorten en levert u een boete op van 66 €.

Openbare reinheid in cijfers

  • Er zijn in Jette 420 openbare vuilnisbakjes
  • Dagelijks zorgen 28 straatvegers voor propere straten
  • De reinheidsploeg zamelt jaarlijks 420 ton afval in bij het onderhoud van de openbare weg (straatvegen, leegmaken vuilnisbakjes,...)
  • Sluikstorten is goed voor 144 ton afval per jaar
  • De reinheidsploegen zamelen jaarlijks 50 ton bouwafval in
  • Het leegmaken van de riolering levert jaarlijks 52 ton afval op