U bent hier: Home / extra-paginas / Bezwaarschrift tegen belastingen

Bezwaarschrift tegen belastingen

Krachtens de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vaststelling, de invordering en de betwisting van gemeentebelastingen kan de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger een klacht indienen tegen een belasting, een verhoging van de belasting of een administratieve geldboete.

Deze betwisting gebeurt door middel van een fiscaal bezwaarschrift dat wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, dat als administratieve overheid optreedt.

Klik hier om een klacht in te dienen tegen een belasting, een verhoging van de belasting of een administratieve geldboete.