U bent hier: Home / Mijn gemeente / Diensten van het Gemeentebestuur / Administratieve sancties

Administratieve sancties

De dienst Administratieve sancties is bevoegd voor het beheer van het geheel van de dossiers administratieve sancties. Ze neemt de vaststellingen in ontvangst, analyseert de dossiers, redigeert en betekent de beslissingen, hoort de personen die zich wensen te verdedigen, enz.

Betreffende een proces-verbaal of van een administratieve santie kan u overeenkomstig de wet op de administratieve sancties:

  • Uw verdediging indienen per mail op gas@jette.brussels
  • Uw dossier raadplegen bij de dienst Administratieve sancties, enkel op afspraak op 02.423.12.33

Gelieve telkens het nummer van uw proces-verbaal/administratieve sanctie te vermelden, net als uw naam, voornaam, telefoonnummer, adres en mailadres om u beter te kunnen helpen.

Administratieve sancties

Het doel van administratieve sanctie is de strijd aangaan tegen overlast. Die overlast kan vastgesteld worden door de politie of door bevoegde gemeenteambtenaren. De sancties worden opgelegd door de Sactionerend Ambtenaar aan personen die de reglementen en de ordonnanties van de gemeenteraad overtreden en mogen niet hoger oplopen dan 350 €.

Administratieve sancties hebben voornamelijk betrekking op volgende gedragingen:

  • Individuele materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk, een straat kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt.
  • Lichte vormen van verstoring van de openbare rust, veiligheid en openbare reinheid.

De administratieve sancties voor stilstaan en parkeren

Sinds het koninklijk besluit van 9 maart 2014 worden de overtredingen van de Wegcode en van het Algemeen Politiereglement ook onderworpen aan administratieve sancties. Deze inbreuken kunnen zowel worden vastgesteld door de politie als door gemachtigde gemeenteambtenaren. De bedragen van de boetes worden rechtstreeks door het Koninklijk Besluit bepaald op basis van de ernst van de inbreuk (58 of 116€).

Download hier het Politiereglement

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen

Download hier het protocolakkoord tussen de procureur des konings en de gemeente betreffende de verkeersinbreuken (geldig in de volledige politiezone Brussel-West)

Protocolakkoord juni 2022

Procedure voor adm. inbeslagneming van voertuigen

Download hier de politieverordening van de burgemeester betreffende de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

Download hier de omzendbrief 6/2020 van het college van procureurs-generaals bij de hoven van beroep

Download hier de politieverordening van de burgemeester betreffende de beperking van de opening van inrichtingen die een leveringsdienst voorzien voor maaltijden of afhaalmaaltijden 

Download het reglement betreffende de lokale bemiddeling en gemeenschapsdienst

Link naar de Bemiddelaar gemeentelijke administratieve sancties

Download hier de politieverordening van de burgemeester betreffende de verplichting van een mondmasker

Download hier de politieverordening van de burgemeester betreffende het verbod op consumptie van alcohol

Download hier de politieverordening van de burgemeester tot uitvoering van artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020

Download hier het besluit van de Minister President houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Dowlnoad hier de verordening over de Euro 2020/1

Dienst Gemeentelijke administratieve sancties
Wemmelsesteenweg 100
02.423.12.32 - gas@jette.brussels