U bent hier: Home / Tot uw dienst / Bouwen en renoveren / De gewestelijke organisaties

De gewestelijke organisaties

Er bestaan tal van structuren, websites, verenigingen en andere organisaties die actief zijn op het vlak van stedenbouw in Brussel. U kan er een beroep op doen voor meer informatie, inlichtingen en antwoorden op al uw vragen.

Impulse Brussels (ex-BAO)

Het Brussels agentschap voor de onderneming Impulse Brussels informeert u , maakt u wegwijs en begeleidt u in tal van domeinen zoals de oprichting van een onderneming, financiering, innovatie, stedenbouw, leefmilieu, internationaal partnership,...

Impulse Brussels
Tour & Taxis - Havenlaan 86C, bus 211 - 1000 Brussel
02.422.00.20 - info@impulse.irisnet.be
impulse.brussels

 

Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BDu)

Brussel Stedelijke Ontwikkeling (ex-BROH) wil ruimtelijke ordening op een duurzame, evenwichtige en coherente wijze bewerkstelligen via stedenbouw, kwaliteitsvolle woningen, stadsrenovatie en de opwaardering van het onroerend patrimonium. Het BDu beheert onder andere de stedenbouwkundige vergunningen, de stedenbouwkundige overtredingen en de totstandkoming van gewestelijke en lokale stedenbouwkundige reglementen.

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vooruitgangstraat 80, bus 1 - 1035 Brussel
02.204.17.68/69 - aatl.communication@sprb.irisnet.be
stedenbouw.brussels

 

Homegrade

Homegrade is het advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het richt zich tot alle gezinnen, huurders en eigenaars die de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren.

Homegrade
Queteletplein 7 - 1210 Brussel
Tel: 1810 - info@homegrade.brussels - www.homegrade.brussels

 

Leefmilieu Brussel

De opdracht van de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit de studie, het toezicht en het beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai, natuur,...  (groene ruimtes en biodiversiteit ). Ze levert ook milieuvergunningen af  en waakt erover dat ze nageleefd worden.

Leefmilieu Brussel
Gulledelle 100 - 1200 Brussel
02.775.75.75 - www.leefmilieubrussel.be

 

Vzw Buurthuis Bonnevie – Netwerk Wonen 

Begeleidt u gratis gedurende heel uw renovatieproces dankzij het project “Ceci n’est pas une Réno”, gesubsidieerd in het kader van het wijkcontract Magritte.  Geniet van verhoogde premies tot eind 2022! 

Vzw Buurthuis Bonnevie 
sofie.vandenvelde@bonnevie40.be - 0467.86.04.73